Bestuur

Secretariaat: KMC vzw, p/a. Koeneind 14, 2440 Geel

Frank Cuyvers

Voorzitter

frankcuyvers@telenet.be

Jef Weyland

Ondervoorzitter

-

Koen De Wolf

Secretaris

dewolfkoen@telenet.be

Benny Gebruers

Penningmeester

benny.chantal@telenet.be

Dirk Geerts

Sportcommissaris

dirk.geerts110@telenet.be

Huishoudelijk reglement.

Organigram

Functie omschrijving bestuursleden

Voorzitter
 • Algemene leiding van de club
 • Voorzitten diverse vergaderingen
 • Coördineren bestuurstaken en delegeren van deze taken
 • Vertegenwoordiging naar buiten (pers, VML vzw, gemeente, Sportraad, …)
 • Up to date houden van statuten en huishoudelijk reglement
 • Opstellen en uitvoeren van het beleid
 • Eventuele problemen oplossen, zowel intern als extern
 • Opvolgen wetgeving omtrent modelsport en eventueel acties ondernemen
 • Opvolgen beheer kantine
 • Evenementen initiëren en opvolgen
 • Naleving van het huishoudelijk reglement
Ondervoorzitter
 • Vervangen van de voorzitter indien nodig
 • Opvolgen van brevetten
 • Beleid mee helpen opstellen en uitvoeren
 • Naleving van het huishoudelijk reglement
Secretaris
 • Ledenadministratie intern
 • Administratie met de bond VML vzw
 • Briefwisseling met leden ivm acties
 • Onderhouden website
 • Nieuwsbrieven opstellen en doormailen
 • Verslagen van vergaderingen
 • Vertegenwoordiging in Sportraad
 • Assisteert voorzitter bij publieke gelegenheden
 • Evenementen mee helpen vorm geven en administratie hieromtrent
 • Naleving van het huishoudelijk reglement